Böcker

SENAST PUBLICERAT

Sexologi
Utgiven 2010 på Liber.

Tredje upplagan av Libers klassiska lärobok Sexologi är nu tryckt och klar med professor P O Lundberg och mig som ny medredaktör. Den är nu uppdated och utvidgad till 54 kapitel med spännande och intressant läsning författat av utmärkt kompetens från skilda vetenskapsområden.

Sexologi behandlar inte enbart de medicinska och naturvetenskapliga aspekterna av ämnet, utan innehållet spänner även över de historiska, samhälleliga och humanistiska perspektiven. Boken är främst avsedd för läkarutbildningen men passar även sjuksköterskor och annan vårdpersonal.


Hur gör man?
Utgiven 2009 på Argument förlag.

Hur gör man? innehåller en teoridel, som hjälper läsaren att reflektera kring en mängd olika frågor. Hur utvecklas man till vuxen man eller kvinna med rätt till sin egen sexualitet – när man samtidigt är beroende av andra för att klara vardagen? Vilka möjligheter har man som ung med intellektuella funktionsnedsättningar att träffa en partner, vara tillsammans, utforska varandra …? Vilka ökade risker och möjligheter innebär Internet för just den här gruppen?

Det finns också en omfattande metoddel med stöd och inspiration för att leda samtalsgrupper för unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

Metoddelen innehåller handledning för samtalsledaren, samt konkreta tips och övningar till tolv träffar med olika tema.


SKÖNLITTERATUR

Snyggast på nätet
Utgiven 2009 på Argument förlag.

Snyggast på nätet är den fjärde boken om Emma.

Allting är så konstigt. Just som Emma tycker att hon börjar känna sig vuxen och säker, känner hon sig liten igen. Det började när Elin kom till klassen. Hon klarar inte av att säga nej till Elin. Det är inte det att Elin är dum mot henne. Det är bara det att allt sker på hennes villkor.

Som de där bilderna de tog och la ut på nätet. Hon skulle ha gått direkt. Inte stannat, hur mycket Elin tjatade. Men hon stannade kvar. Å, vad hon ångrar sig.


Spegel, spegel på väggen där
Utgiven 2008 på Argument förlag.

Spegel, spegel på väggen där är den tredje boken om Emma, en serie lättlästa böcker med tyngd.

Den här gången kretsar en stor del av handlingen kring en verklighet som är alltför vanlig för många unga, där grupptryck, taskiga kompisar och dålig självkänsla hör till vardagen. Men mitt i allt det deppiga finns ändå en möjlig väg ut ur mörkret – det gäller bara att hitta den. Ibland kan den finnas närmare än man tror. I Emmas fall heter den Gustav...


Typ jättekär, liksom!
Utgiven 2007 på Argument förlag.

Typ jättekär, liksom! är den andra boken om Emma.

Emmas hösttermin börjar bra. Hon är tillsammans med Anders och de är lyckliga ihop. Fast allt är kanske inte helt perfekt. De ses inte så ofta längre och sms:ar knappt heller. Och vad är det med bästa kompisen Jonna? Helt plötsligt avslöjar hon att hon är typ jättekär, liksom. I Emma! Vad ska nu hända med framtiden? Emma känner sig ensammast i världen.


Älskar, älskar inte
Utgiven 2007 på Argument förlag.

Emma är en helt vanlig tjej, som gillar att vara med sin bästa kompis Jonna och snacka om skolan, killar och annat viktigt. Men plötsligt är allt upp och ner. Emmas mamma och pappa flyttar isär och Emma blir tillsammans med Jonatan. Men hur kär är hon egentligen i Jonatan - och varför verkar killen på sommarstället så spännande? Och hur ska man egentligen veta... om man älskar, älskar inte? Älskar, älskar inte är första boken i serien om Emma. Boken är lättläst, men inte barnslig.


Drömmen om danskungen
Utgiven 2007 på LL-förlaget.

Drömmen om danskungen handlar om Anna som är tjugo år och drömmer om kärlek, precis som alla andra. Och hon använder internet för att träffa folk, fast alla i hennes omgivning inte gillar det.


AVHANDLING

"Får jag lov?" - om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning
Presenterad 2003 vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Avhandlingen är slutsåld, men är utgiven i omarbetad version på Studentlitteratur (2005).

Avhandlingen är en etnografisk studie som baseras på dansobservationer och intervjuer med unga med utvecklingsstörning, personal och anhöriga. Studien beskriver och analyserar både ungdomarnas drömmar och erfarenheter och omgivningens ambivalens och dilemman. Resultaten beskrivs kortfattat i ett abstract. Boken har även inspirerat dokumentärfilmaren Kjell Andersson till en film med samma titel och finns till försäljning vid KMA film.


FORSKNING

Generation P? Youth, Gender and Pornography
av Susanne V. Knudsen, Lotta Löfgren-Mårtenson och Sven-Axel Månsson (red)
Utgiven 2007 på Danmarks Pedagogiska Universitetsforlag.

Antologi på engelska om unga, kön och pornografi. Här presenterar internationella forskare, främst nordiska, sina resultat från aktuella studier. Den svenska forskningsstudien presenteras mer utförligt i en monografin "Sex överallt, typ?!" Om unga och pornografi, se nedan.


"Sex överallt, typ?!"
Forskningsprojekt tillsammans med professor Sven-Axel Månsson i ett nordiskt projekt om unga, kön och pornografi. Resultaten från den svenska delstudien presenterades 2006 på Gothia förlag.

Boken bygger på en kvalitativ studie med intervjuer och diskussioner med ungdomar i åldern 14-20 år och på en genomgång av den svenska och internationella forskningen på området. Syftet är att beskriva vilka erfarenheter ungdomar har av pornografi, hur de navigerar i det pornografiska landskapet som omger dem samt vilka konsekvenser ungdomarna uppfattar att pornografin har för dem själva och för deras syn på kön, kärlek och sexualitet.


Kärlek.nu
Studie inom projektet "Nätsex - innebörder och konsekvenser av internetanvändning för sexuella syften", i ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Malmö högskola. Studien presenterades 2005 i bokform på Studentlitteratur.

I vilken mån används Internet och den nya tekniken av unga med utvecklingsstörning för att exempelvis söka partners? Vad anser de själva om kärlek och sex på Internet? Vilka för- och nackdelar ser omsorgs- och särskolepersonal med Internet och utvecklingsstörning? Boken bygger på en kvalitativ intervjustudie med unga med utvecklingsstörning och personal inom omsorg, särskole- och fritidsverksamheter, och avser att ge svar på dessa och liknande frågor.


METODMATERIAL

Sexualitet och integritet
Utigven 1997 på Studentlitteratur
Slutsåld på förlaget

Behovet av sex- och samlevnadskunskap för unga med intellektuella funktionsnedsättningar är minst lika stort som för andra ungdomar. Men ibland kan det vara svårt för personalen att veta hur den ska bedrivas. Den här boken ger dels teoretiska utggångspunkter beträffande sexualitet och funktionsnedsättningar, dels tips på metoder och material för hur man kan arbeta. Syftet är att att ge unga i särskolan bättre kunskaper och möjligheter att ta större ansvar för sitt eget liv. Avsikten är också att ge personal inom omsorgsverksamheter, studerande inom social omsorgsutbildning, lärare i särskolan och anhöriga en fördjupad förståelse och ökad kunskap om ämnet. Författaren betonar i detta sammanhang det viktiga i att värna om den egna integriteten hos de unga med intellektuella funktionshinder.
På Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

Vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer i urval

Löfgren-Mårtenson, L. & Fugl-Meyer, K. (2010) Utbildning och professionalisering av sexologer. I P.O. Lundberg & L. Löfgren-Mårtenson (red.). Sexologi. Stockholm: Liber Förlag.

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtenson, L. (2010) Vad är sexologi? Syfte och innehåll. I P.O. Lundberg & L. Löfgren-Mårtenson (red.). Sexologi. Stockholm: Liber Förlag.

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtenson, L. (2010) Kärlek – mysterium eller vetenskap? I P.O. Lundberg & L. Löfgren-Mårtenson (red.). Sexologi. Stockholm: Liber Förlag.

Löfgren-Mårtenson, L. (2010) Sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. I P.O. Lundberg & L. Löfgren-Mårtenson (red.). Sexologi. Stockholm: Liber Förlag.

Löfgren-Mårtenson, L. (2009) Blir det bättre med fler män i LSS-verksamheten? Intra Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle, 2, 20-21.

Löfgren-Mårtenson, L. (2008). Var finns unga homosexuella med intellektuella funktionsnedsättningar? Intra Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle, 3, 8–20.

Löfgren-Mårtenson, L. & Månsson, S.-A. (2009) Lust, Love and Life: A qualitative study of Swedish adolescents’ perceptions and experiences with pornography. Journal of Sex Research, 46, 1–12.

Löfgren-Mårtenson, L. (2009) Hur gör man? Om sexualkunskap i särskolan. Varberg: Argument Förlag.

Löfgren-Mårtenson, L. (2009) Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. I Socialstyrelsen. Vägledning för hiv/STI prevention. Stöd för riktade insatser till unga och unga vuxna. Under tryckning. Dnr 8769/2007.

Löfgren-Mårtenson, L. (2009) Unga med intellektuella funktionsnedsättningar: Bredda ramarna i synen på vuxenliv, sexualitet och självbestämmande. Socionomen, 4, 19-22.

Löfgren-Mårtenson, L. (2009). ”Man kramas mest”. Sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. I C. Magnusson & E. Häggström-Nordin, (red.), Ungdom, sexualitet och relationer (s. 115-132). Lund: Studentlitteratur.

Löfgren-Mårtenson, L. (2009). The Invisibility of Young Homosexual Women and Men with Intellectual Disabilities. Sexuality and Disability, 27/(1), 21-26. Löfgren-Mårtenson, L. (2008). Master i sexologi. Pedagogiska resurser och utmaningar. Högskolepedagogiskt projektarbete. Malmö: Malmö högskola.

Löfgren-Mårtenson, L. (2008). Love in Cyberspace: Swedish Young People with Intellectual Disabilities and the Internet. Scandinavian Journal of Disability Research, 10/(2), 125–138.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) Var finns unga homosexuella med intellektuella funktionshinder? Intra Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle Nr 3/08.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) ”Man kramas mest”. Sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Magnusson, Chris och Häggström-Nordin, Elisabeth (red.) Unga och sexualitet. Under tryckning. Lund: Studentlitteratur.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) Love in Cyberspace: Swedish Young People with Intellectual Disabilities and the Internet. Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 10 Issue 2, 125.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2007) Skriva lättläst med tyngd. Intra Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle. Nr 3. s. 6-8.

Knudsen, Susanne V., Löfgren-Mårtenson, Lotta & Månsson, Sven-Axel (red. ) (2007) Generation P? Youth, Gender and Pornography. Köpenhamn: Danmarks Pædagogiska Universitetsforlag.

Månsson, Sven-Axel & Löfgren-Mårtenson, Lotta (2007) Let’s talk about porn! On Youth, Gender and Pornography in Sweden. I (red.) Susanne V. Knudsen, Lotta Löfgren-Mårtenson & Sven-Axel Månsson. Generation P? Youth, Gender and Pornography. Köpenhamn: Danmarks Pædagogiska Universitetsforlag.

Löfgren-Mårtenson, Lotta & Månsson, Sven-Axel (2006) Det pornografiska scriptet – om unga och pornografi. Nationell rapport. I NIKK-rapport Unga, kön och pornografi. I Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier. TemaNord 2006:545.

Löfgren-Mårtenson, Lotta & Månsson, Sven-Axel (2006) Different porn careers? – On girl’s and boy’s porn consumption. NIKK-magasin Nr 2, 06, s. 37-39.

Löfgren-Mårtenson, Lotta & Månsson, Sven-Axel (2006) Porr inte längre tabu. Socialpolitik Nr 4-2006.

Löfgren-Mårtenson, Lotta & Månsson, Sven-Axel (2006) Skilda pornografikarriärer? Om tjejers och killars pornografikonstumtion. NIKK-magasinNr 2-2006, s. 9-11.

Löfgren-Mårtenson, Lotta & Månsson, Sven-Axel (2006) "Sex överallt, typ?!" Om unga och pornografi. Förlagshuset Gothia.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2006) Love in Cyberspace: Internet and Youth with Intellectual Disabilities. (Scandinavian Journal of Disability Research), 10(2), 125–138.)..

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2006) En kvinnlig omsorgsvärld. Intra Nr 2/06.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005) Delaktig i kärlek. Intra Nr 3/05.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005) Elever som inte vill vara delaktiga. Intra Nr 3/05.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005) Kärlek.nu. Om Internet och unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur.

Löfgren-Mårtenson, Lotta ( 2005) Får jag lov? Lund: Studentlitteratur.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2004) "May I?" About Sexuality and Love in the New Generation with intellectual disabilities. Sexuality & Disability. Vol 22, No 3, pp. 197-207.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2003) "Får jag lov?" Om kärlek och sexualitet i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Doktorsavhandling vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Göteborg: Docusys.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2003) Kärleksbekymmer. Intra Nr 3-2003.